Menu

(+84) 868 715 988

info@ibavietnam.com.vn

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế IBA

 

Số 648, CCNN Khuynh Thạch, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

(+84) 2082211888

(+84) 868 715 988

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.